Pensionärsföreningen Olympia

Ordförande:
Barbro Pietiäinen, Valtimovägen 1 C 26 00610 Helsingfors
gsm 0440-793 626, barbro.pietiainen@saunalahti.fi


Vice ordförande:
Christina Forsström, Tilkgatan 12 A 13 00300 Helsingfors tel.09-2415697
 

Sekreterare:
Maj-Karin Brotherus, Fältskärsgatan 1 bB39 00260 Helsingfors
gsm 050-4348637, majkarin.brotherus@gmail.com


Kassör:
Anna-Lisa Juselius, Bredbergsbrinken 5 C 23 01620 Vanda tfn 09 891737


Reseledare
Maj-Karin Brotherus (se ovan)
Christina Lindqvist, Albergagatan19 A 15 02600 Esbo tfn 0400511882